Nyheter

Strukton utför slipersbyte i Norrland

11 07 2013

Strukton Rail har fått i uppdrag att byta ut 850 DEF-sliprar på Trafikverkets järnvägssträcka mellan Vännäs och Umeå. Samtidigt som nya betongsliprar kommer på plats passar man på att rikta, nivåjustera spåret på sträckan.

Slipersbyte 

-  Arbetet kommer att innebära ett lyft för den här spårsträckans stabilitet, säger Roger Mickelsson, tillförordnad Arbetschef på Strukton Rail.

Bytet utförs nattetid, men trafiken stängs av helt under perioden 2013-09-10-2013-09-25 då arbetet pågår. Två spårgående traktorer kommer att rulla ut de nya järnvägskomponenterna. Uppdraget har ett sammanlagt värde på 3 miljoner kronor.

För mer information om projektet, kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Hellkvist: lisa.hellkvist@strukton.se, telefon 010-480 56 22.

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor, samt planerar och förser SLL:s spårsystem med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera rätt förutsättningar för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar drygt 500 anställda och år 2012 hade bolaget en omsättning på 1,2 miljarder.

Strukton Rail AB ingår i koncernen med samma namn, med 3.200 anställda och verksamheter i sex europeiska länder.