Nyheter

Spårbyte mellan Nyköping och Jönåker

04 07 2013

I sommar utför Strukton Rail ett spårbyte på Trafikverkets järnvägsspår mellan Nyköping och Jönåker i Sörmland. Det är en sträcka på totalt 1,8 mil som kommer att få nytt spår och renad makadam. I arbetet ingår även neutralisering och riktning av spåret.

Strukton_Enstaberga_mindre 

-  Rälsbytet kommer att göra den här sträckan mycket gott. Bland annat byter vi ut gamla befästningar mot nya med bättre grepp och styrka, berättar Fredrik Nilsson, platschef på Strukton Rail.

Förnyelsearbetet utförs på beställning av Trafikverket och är ett samarbete mellan Strukton Rails holländska och svenska bolag. Uppdraget har ett totalt värde på 87,3 miljoner kronor. Hela arbetet kommer att vara färdigt vecka 30.

För ytterligare information om arbetet,
kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Hellkvist: 010-480 56 22, lisa.hellkvist@strukton.se.