Nyheter

Strukton Rail majoritetsägare i italienska CLF

30 03 2013

PRESSMEDDELANDE GOUDA 29 mars 2013 – Järnvägskoncernen Strukton Rail ökar sitt ägande i det italienska järnvägsbolaget CLF. Strukton Rail har varit delägare i CLF sedan 1998 och ökar nu aktieinnehavet från 40 procent till 60 procent. Unieco finns kvar som delägare med 40 procent av innehavet.

CLF 

CLF-gruppen (Cunstruzioni Linee Feroviarie) utför drift, underhåll och förnyelsearbeten i alla typer av järnvägssystem. Genom sina dotterbolag Sifel och Arfer är CLF leverantör inom alla teknikområden på järnväg – nybyggnation, elarbeten, signalsystem och telekommunikation. CLF-gruppen har cirka 500 anställda och år 2012 omsatte koncernen drygt 1 miljard kronor.

CLF är en av Italiens ledande järnvägsentreprenörer, med kontor i Bologna, Alessandria och Spigno Monferrato. Nyligen slutförde bolaget byggnationen av en höghastighetsbana mellan de italienska orterna Milano och Bologna. CLF är också delaktigt i flertalet italienska spårvägs- och tunnelbaneprojekt, samt partner i ett antal järnvägsarbeten i bland annat Algeriet, Venezuela och Bulgarien.

För Strukton Rail är det ökade ägandet i CLF ett naturligt steg och ett led i utvecklingen mot att stärka positionen som helhetsleverantör på järnvägsmarknaden i Europa. Koncernens kärnverksamhet inkluderar datainsamling och databearbetning med hjälp av specialutrustade tåg för mätning, analys och övervakning. Strukton Rail levererar även energilösningar och dragkraft för rullande materiel och tillsammans med kända systemleverantörer har Strukton Rail rollen som järnvägsspecialist i flera infrastrukturprojekt utanför Europa.

 

Om Oranjewoud
Oranjewoud är ett holdingbolag, ägare till Strukton Group, Antea Group och teknikföretaget Oranjewoud. Bolaget är börsnoterat och omfattar företag som är verksamma inom byggnation av infrastruktur; järnväg, fastigheter och stadsplanering. Företagens verksamheter täcker hela byggprocessen från förstudier, konsultation, design, planering och organisation, fram till förverkligande, styrning och drift.

Oranjewoud N.V. är listat på Euronext Amsterdam. 93.44 procent av bolaget ägs av Centric B.V. och i dagsläget sysselsätter hela företagsgrupperingen cirka 9 400 medarbetare. År 2011 omsatte Oranjewoud 1,7 miljarder euro, motsvarande 14,2 miljarder kronor.