Nyheter

Strukton Rail köper Balfour Beatty Rail Skandinavien

10 12 2013

STOCKHOLM 2013-12-10 Strukton Rails ägare Oranjewoud N. V. meddelar idag att dotterbolaget Strukton Rail har undertecknat ett förvärv av Balfour Beatty Rail Skandinavien. I förvärvet ingår all Balfour Beatty Rail Skandinaviens pågående järnvägsverksamhet i Sverige och Danmark. Strukton Rail kommer att driva all verksamhet vidare under namnet Strukton Rail. Svenska konkurrensverket har godkänt affären. Inget godkännande krävs från det danska konkurrensverket på grund av transaktionens begränsade storlek för den danska verksamheten. De slutgiltiga finansiella delarna av affären genomförs i början av 2014.

Strukton Rail är verksamma i Sverige sedan drygt tio år och har lång erfarenhet av underhåll, förnyelsearbeten och byggnation av järnvägssystem i Sverige och Danmark. Strukton Rail har redovisat goda resultat i båda länderna de senaste åren. Med förvärvet av Balfour beatty Rail Skandinavien stärker bolaget sin geografiska närvaro på den nationella järnvägsmarknaden i Sverige och Danmark. Strukton Rails största kunder på den skandinaviska marknaden är Trafikverket och Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting i Sverige, samt danska Banedanmark.

Bland de större projekt som drivs av Strukton Rail i Sverige och Danmark just nu märks bygget av Citybanan i Stockholm, samt Cityringen i Köpenhamn. Strukton Rail ansvarar också för underhållet av ett flertal spårsträckor i Sverige. Balfour Beatty Rail Skandinavien är delaktiga i installationen av ETCS-teknik i de östra och västra sträckningarna av Danmarks Fjernbane-system. 2011 ingick Strukton Rail och Balfour Beatty Rail Skandinavien ett joint venture för underhållet av Stambanan genom övre Norrland. 

 

-       Strukton Rail och Balfour Beatty Rail har länge varit aktiva på samma skandinaviska marknad. Vi delar kunskap och expertis men kompletterar också varandra på vissa teknikområden. Under gemensam flagg kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett starkt och brett tjänsteutbud, med målet att vara en av de främsta aktörerna på järnvägsmarknaden i båda länderna, säger Robert Röder, vd Strukton Rail AB.

 

Balfour Beatty Rail Skandinavien

Balfour Beatty Rail Skandinavien är aktiva inom konstruktion, förnyelsearbeten och järnvägsunderhåll i Skandinavien. Bolaget har kontor i Västerås i Sverige och Köpenhamn i Danmark. Företaget har cirka 400 anställda, med intäkter på 1,1 miljard kronor år 2012.

Strukton Rail

Strukton Rail ingår i koncernen Strukton och utvecklar, bygger, installerar och underhåller järnvägssystem, med målet att göra järnvägen tillgänglig, pålitlig, säker och attraktiv för resenärer och transportörer. Strukton Rail finns i Holland, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Italien