Nyheter

Strukton Rail deltog i släckningsarbete på stambanan

27 05 2013

Ett godståg på väg söderut på Pitebanan orsakade på söndagen bränder utmed banvallen norr om Älvsbyn. Det var gnistor från en vagn som antände vegetationen. Järnvägsbolaget Strukton Rail, som hade ett inplanerat spårbyte på sträckan på söndagen, fanns på plats i närheten av det drabbade stråket. Och för delar av arbetslaget blev det släckningsarbete istället för spårupprustning den här dagen.

- Vi ryckte in med personal och en rälsgående vagn som räddningstjänsten använde sig av för att lasta vatten till släckningsarbetet, berättar Gunnar Lundgren, en av banteknikerna som befann sig på plats.

För mer information om Strukton Rails delaktighet i släckningen, kontakta kommunikationschef Lisa Hellkvist.