Nyheter

Strukton får förnyat ansvar på Södra stambanan

15 07 2013

Strukton Rail har tecknat en ny avtalsperiod med Trafikverket för underhåll av järnvägen på Södra stambanans norra del. Under minst fem år med start i maj 2014, kommer Strukton Rail att ansvara för spåranläggningens standard inom alla teknikgrenarna bana, el och signal. Strukton ombesörjer även reparationer och felavhjälpning på den här bandelen när sådana behov uppstår.

Det nya kontraktet täcker in ett område från Järna i norr till Nässjö i söder, med en total järnvägssträcka på 68 mil.

-  Vi är stolta och glada över uppdraget. Redan idag sköter vi Trafikverkets infrastruktur på den här sträckan men i det nya kontraktet ansvarar vi för ett ännu större geografiskt område. Att få jobba på en av Sveriges trafiktätaste järnvägar är en spännande utmaning, och det är väldigt roligt att vi har det här förtroendet från Trafikverket. Nu börjar vi förbereda oss inför kontraktsstart, bland annat genom planering och rekrytering säger Lars Schyllander, regionchef på Strukton Rail.

Det nya kontraktet träder i kraft 2014-05-01 och är giltigt i fem år fram till 2019-04-30, med möjlighet till förlängning genom option på två år. Uppdraget har ett sammanlagt värde av 700 miljoner kronor.

För mer information om Strukton Rails arbete på Södra stambanan, kontakta kommunikationschef Lisa Hellkvist: e-post lisa.hellkvist@strukton.se, telefon 010-480 56 22.