Nyheter

Strukton belläggs med företagsbot efter dödsolycka

09 12 2013

1 februari 2010 omkom en av Struktons medarbetare vid ett snöröjningsarbete på järnvägen, vid Linghems station söder om Linköping. Idag yrkar åklagaren på att Strukton beläggs med en företagsbot på 3 miljoner kronor för händelsen. Strukton erkänner sitt fulla ansvar vid arbetsplatsolyckan och kommer inte att motsätta sig boten.

Åklagaren har tagit fasta på brister i Struktons arbetsmiljöansvar, som handlar om hur snöröjningsarbetet hade förplanerats och vilket skydd som upprättats för de två medarbetare som utförde snöröjningen. Järnvägen är en riskfylld arbetsmiljö där olika skyddsformer tas ut för att säkra tryggheten vid arbete ute i spår. Den här tidiga vintermorgonen var en av bristerna att en för låg skyddsform tagits ut.

Säkerhetsarbetet högsta prioritet inom Strukton Rail, och sedan dödsolyckan inträffade har en rad säkerhetsåtgärder införts för att skydda och höja säkerhetsmedvetandet hos våra anställda. Efter olyckan kräver Strukton Rail bland annat alltid skyddsformen avstängt spår vid snöröjning, och för en månad sedan följde Trafikverket efter och införde samma krav för hela branschen. Samtidigt pågår ett samarbete kring säkerheten på branschnivå tillsammans med Trafikverket, där målet är att hitta lösningar som ger järnvägsanställda en tryggare arbetsmiljö utan att påverka tågtrafiken negativt.