Nyheter

Stärkt skydd för järnvägsarbetare

11 11 2013

Stockholm 2013-11-11 Idag meddelar Trafikverket att man inför en ny regel som innebär ett ökat skydd för dem som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Den nya regeln kräver att spåret som röjs ska vara helt avstängt från trafik, vilket inte har krävts tidigare. - Vi är oerhört lättade att Trafikverket äntligen har tagit beslut om att öka skyddet för järnvägsanställda. På Strukton Rail har vi krävt den här skyddsnivån vid snöröjning ända sedan 2010, då en av våra anställda omkom efter att ha blivit påkörd av ett tåg vid ett snöskottningsarbete. Att samma regel nu gäller för alla som röjer snö i Trafikverkets anläggningar är väldigt positivt och ett steg i rätt riktning i vårt arbete att stärka skyddet för våra anställda, säger Niklas Andersson, säkerhetschef på Strukton Rail.

Livsledning 

Tidigare har snöskottande personal i vissa fall kunnat begära en lägre skyddsform, så kallad tågvarning, där en person håller uppsikt mot annalkande tåg medan en annan person utför arbetet i de växlar som ska snöröjas. Skyddsformen vid spårarbeten stäms av mellan dem som arbetar på spåret och Trafikledningen, som koordinerar spårtrafiken. På grund av ökande trafik och trängsel på spåren har skyddet ofta begränsats för att minimera avbrott och uppnå målet om att alla tåg ska komma fram i tid. Med den nya regeln får alltså snöröjningsarbeten bara utföras om spåret är helt avstängt.