Nyheter

Reparation av stambanan ligger före tidplan

14 05 2013

2013-05-14 Strukton Rail ligger före tidplanen i reparationen av stambanan i Norrland efter helgens urspårning. Arbetet har pågått dygnet runt sedan i lördags och nu börjar de flesta bitar finnas på plats. Samtidigt passar man på att göra upprustningsarbeten som egentligen varit inplanerade längre fram.

IMG_0565 

Under natten till tisdagen har alla spårdelar byggts ihop och ny makadam lagts på plats. Under tisdagen kommer elstolpar och strömförsörjning att ersättas, varefter spåret så småningom riktas för att bli farbart igen.

Medan banan fortfarande är under uppbyggnad passar Strukton Rail, tillsammans med Skanska, på att göra tilläggsarbeten som annars hade fått vänta. Vid Åby älv gör man upprustningar av banan i form av urgrävningar och slipersbyte. Strukton passar även på att byta ut delar av en spårväxel.

Spårriktning är den sista åtgärden som behövs, därefter besiktigas och kontrolleras banan innan trafiken kan släppas på igen. Enligt plan är trafiken igång på onsdag eftermiddag.