2013

 • 19 12 2013

  Julgåva till katastrofhjälpen i Filippinerna

  I år består Strukton Rails julgåva av 50 000 kronor till UNICEF och deras arbete i Filippinerna efter tyfonen Hayian i november.

  Läs mer

 • 10 12 2013

  Strukton Rail köper Balfour Beatty Rail Skandinavien

  Strukton Rails ägare Oranjewoud N. V. meddelar idag att dotterbolaget Strukton Rail har undertecknat ett förvärv av Balfour Beatty Rail Skandinavien. I förvärvet ingår all Balfour Beatty Rail Skandinaviens pågående järnvägsverksamhet i Sverige och Danmark. Strukton Rail kommer att driva all verksamhet vidare under namnet Strukton Rail. De slutgiltiga finansiella delarna av affären genomförs i början av 2014.

  Läs mer

 • 09 12 2013

  Säkerhetsåtgärder inom Strukton Rail

  Strukton Rails säkerhetsmål är att ingen ska drabbas eller förolyckas i samband med vårt arbete på järnvägen. Efter en olycka 2010 då en Struktonanställd omkom under ett snöröjningsarbete, har en rad säkerhetsåtgärder implementerats i snabb takt, i flera fall till en högre säkerhetsnivå än vad gällande föreskrifter kräver.

  Läs mer

 • 09 12 2013

  Strukton beläggs med företagsbot efter dödsolycka

  STOCKHOLM 2013-12-09 1 februari 2010 omkom en av Struktons medarbetare vid ett snöröjningsarbete på järnvägen, vid Linghems station söder om Linköping. Idag yrkar åklagaren på att Strukton beläggs med en företagsbot på 3 miljoner kronor för händelsen. Strukton erkänner sitt fulla ansvar vid arbetsplatsolyckan och kommer inte att motsätta sig boten.

  Läs mer

 • 11 11 2013

  Stärkt skydd för järnvägsanställda

  Trafikverket inför en ny regel som stärker skyddet för dem som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Enligt den nya regeln måste spåret som snöröjs vara helt avstängt från tågtrafik, vilket inte har krävts tidigare. Strukton Rails säkerhetschef Niklas Andersson är lättad efter beskedet.

  Läs mer

 • 02 09 2013

  Citybanans spårsystem byggs av Strukton

  Strukton Rail AB har fått uppdraget att bygga hela spårsträckningen med tillhörande teknik inom projektet Citybanan i Stockholm. Beställningen kommer från Trafikverket och är värd 207 miljoner kronor.

  Läs mer

 • 15 07 2013

  Strukton får förnyat ansvar på Södra stambanan

  Strukton Rail har tecknat en ny avtalsperiod med Trafikverket för underhåll av järnvägen på Södra stambanans norra del. Kontraktet gäller i minst fem år med start i maj 2014. Uppdraget har ett sammanlagt värde av 700 miljoner kronor.

  Läs mer

 • 11 07 2013

  Strukton utför slipersbyte i Norrland

  Strukton Rail har fått i uppdrag att byta ut 850 DEF-sliprar på Trafikverkets järnvägssträcka mellan Vännäs och Umeå. Samtidigt som nya betongsliprar kommer på plats passar man på att rikta, nivåjustera spåret på sträckan.

  Läs mer

 • 04 07 2013

  Strukton rustar spåret mellan Nyköping och Jönåker

  I sommar får spårsträckan mellan Katrineholm och Jönåker nya räls, renad makadam och nya befästningar. Det är Strukton Rail som utför arbetet på uppdrag av Trafikverket.

  Läs mer

 • 27 05 2013

  Strukton Rail deltog i släckningsarbete på stambanan

  Ett godståg på väg söderut på Pitebanan orsakade på söndagen bränder utmed banvallen norr om Älvsbyn. Det var gnistor från en vagn som antände vegetationen. Järnvägsbolaget Strukton Rail, som hade ett inplanerat spårbyte på sträckan på söndagen, fanns på plats i närheten av det drabbade stråket. Och för delar av arbetslaget blev det släckningsarbete istället för spårupprustning den här dagen.

  Läs mer