Nyheter

Strukton Rail & SL

09 07 2012

STOCKHOLM 9 juli 2012 – Strukton Rail AB har fått förnyat förtroende att drifta och underhålla SL:s infrastruktur i Stockholms tunnelbana och på Roslagsbanan. I de nya kontrakten får Strukton Rail ett större ansvar i hela ledet, från besiktning och planering till genomförande, samtidigt som SL renodlar sin beställarroll. Detta innebär att Strukton Rail tar över delar av SL:s nuvarande verksamhet. Avtalens löptid är fem till nio år med start i januari 2013. Uppdragen har ett sammanlagt värde på 3 miljarder kronor.

SL 

- Vi är väldigt stolta och glada över de här uppdragen. Strukton har lång erfarenhet av Stockholms spårsystem, och med de nya kontrakten kommer vi tillsammans med SL att kunna öka kvaliteten och driftsäkerheten på spåren. På så sätt vill vi bidra till ökad punktlighet i trafiken för alla pendlande stockholmare, säger Robert Röder, VD på Strukton Rail AB.

För ytterligare information kontakta Lisa Hellkvist, kommunikationschef Strukton Rail
Tel: 010-480 56 22
e-post: lisa.hellkvist@strukton.se