Nyheter

Ökat underhåll ger mer järnväg för pengarna

02 10 2012

20 miljarder av regeringens totala 55-miljarderssatsning på järnvägen ska gå till förbättrat underhåll. Något som välkomnas av Robert Röder, VD Strukton Rail och ordförande i FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

RobbanR 

Regeringen presenterade i slutet av augusti en 55-miljarderssatsning på den svenska järnvägen. 20 miljarder kronor ska gå till drift och underhåll av järnvägsnätet i hela landet under perioden 2014-2025. Något som välkomnas av Robert Röder och de 28 medlemmarna i FSJ, med sina 8000 anställda.
 
– Än så länge är det inte helt klart vad de 55 miljarderna ska gå till. Ostlänken har nämnts, liksom ett nytt stambanebygge. Men viktigast av allt är att man verkligen ökar anslagen till underhåll så att det befintliga järnvägsnätet kan fungera på bästa sätt.I slutrapporten från den statliga Kapacitetsutredningen framgick det tydligt att underhåll och förbättringar av nuvarande vägar och järnvägar är allra viktigast för att förbättra transporterna de kommande åren.
 
– Att öka kapaciteten på järnvägsnäten är en förutsättning för att godstrafik och resenärer ska komma fram i tid. Detta hänger också ihop med möjligheterna för oss att jobba på järnvägen.