Nyheter

DEBATT: Att förstatliga är fel väg att gå

29 05 2012

Sveriges utveckling och tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur och järnväg. Om detta är alla överens, men det finns olika syn på hur vi ska nå dit. Vi ser att staten är en stark ägare och förvaltare av järnvägen, men är bekymrade över förslaget att gå tillbaka till banunderhåll i statlig regi. I stället vill vi att Trafikverket ska utveckla sin beställarroll och att upphandling ska ske i konkurrens. Det skriver Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och Robert Röder, Sveriges Järnvägsentreprenörer och VD för Strukton Rail.

Sveriges utveckling och tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur och järnväg. Om detta är alla överens, men det finns olika syn på hur vi ska nå dit. Vi ser att staten är en stark ägare och förvaltare av järnvägen, men är bekymrade över förslaget att gå tillbaka till banunderhåll i statlig regi. I stället vill vi att Trafikverket ska utveckla sin beställarroll och att upphandling ska ske i konkurrens. Det skriver Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och Robert Röder, Sveriges Järnvägsentreprenörer och VD för Strukton Rail.

Dagens problem med järnvägarna, särskilt vintertid, är ett bekymmer för många och måste lösas. Vi behöver ett stabilare och robustare järnvägsnät som klarar en ökad trafik och svenska väderförhållanden.

Lösningen är dock inte att gå tillbaka till det gamla systemet. Järnvägen ska även i fortsättningen ägas av staten och Trafikverket måste utvecklas i sin beställarroll. Underhållet bör skötas av de som är bäst på det och vi måste skapa förutsättningar för utveckling genom långsiktiga spelregler. Det är viktigt att ge plats åt nya företag som på en konkurrensutsatt marknad utvecklar metoder som leder till en bättre fungerande järnväg. Konsekvenserna av att återgå till statligt underhåll kan bli att kompetenta företag och individer lämnar branschen och den svenska marknaden, vilket i så fall även slår mot andra verksamheter.

Läs hela debattinlägget på www.svd.se/opinion.