2012

 • 02 10 2012

  Ökat underhåll ger mer järnväg för pengarna

  20 miljarder av regeringens totala 55-miljarderssatsning på järnvägen ska gå till förbättrat underhåll. Något som välkomnas av Robert Röder, VD Strukton Rail och ordförande i FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

  Läs mer

 • 09 07 2012

  Strukton Rail & SL

  Strukton Rail AB har fått förnyat förtroende att drifta och underhålla SL:s infrastruktur i Stockholms tunnelbana och på Roslagsbanan. I de nya kontrakten får Strukton Rail ett större ansvar i hela ledet, från besiktning och planering till genomförande, samtidigt som SL renodlar sin beställarroll.

  Läs mer

 • 29 05 2012

  DEBATT: Att förstatliga är fel väg att gå

  Sveriges utveckling och tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur och järnväg. Om detta är alla överens, men det finns olika syn på hur vi ska nå dit. Vi ser att staten är en stark ägare och förvaltare av järnvägen, men är bekymrade över förslaget att gå tillbaka till banunderhåll i statlig regi.

  Läs mer

 • 22 03 2012

  Strukton Rail utför spårbyte mellan Morshyttan och Storvik

  STOCKHOLM, 22 mars 2012. Strukton Rail har tagit hem en order om spårbyte på godsstråket genom Bergslagen, mellan orterna Morshyttan och Storvik. I...

  Läs mer