Struktons värdegrund RÄLS

Struktons värdegrund heter RÄLS. Den beskriver hur vi på Strukton vill behandla varandra på jobbet och bemöta människor i vår omvärld. I den här broschyren kan du läsa några anställdas berättelse om hur de ser på värdeorden Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet.