Strukton Rail i Almedalen 2019

Strukton deltar i flera programpunkter under Almedalsveckan 2019. Kom till vårt panelsamtal om järnvägens förutsättningar för en digitaliserad utveckling. Se hur det går för vår chef för Innovation & Teknik under Veckans Affärers Heta stolen, där han blir grillad om järnvägens framtid. Dessutom deltar vi i ett runda bordssamtal om det skriande behovet av kompetens till järnvägsbranschen. Almedalsveckan har som vanligt ett program sprängfyllt av spännande punkter, som vi ser fram emot att både besöka och bidra till!

DSC_1584

Här kan ni läsa om Struktons närvaro i Almedalen: 

SEMINARIUM

Framtidens järnväg – vem har ansvaret?

Innovation och digitalisering är viktig för samhällsutvecklingen, men hur väl vi lyckas i omställningen beror på tidigare erfarenheter och vilka politiska styrmedel som finns. Regeringen har en målsättning att Sverige ska vara världsledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Så vilka bär egentligen ansvar för att digitaliseringen blir verklighet i samhället? Har regeringens målsättning fått fäste på den svenska järnvägen?
Möt infrastrukturägare, tågoperatörer och underhållsentreprenörer i ett samtal om digitaliseringens vara eller icke vara.

Arrangör: Strukton Rail
När: 
1 juli kl 9.00-9.45
Var: Restaurang Rosengården. Södra Kyrkogatan 9
Vidare till beskrivning av seminariet i Almedalskalendariet
Praktiskt information och karta till Restaurang Rosengården finner du här.

HETA STOLEN

Vem har ansvar för att Sveriges järnvägssystem går på räls?

Kan vi tänka oss ett järnvägsunderhåll som inte blint tittar på pris utan även överväger kostnader som betalar sig, sett ur ett livscykelperspektiv? Vårt järnvägssystem behöver ständigt underhållas, och det kostar. Men är regeringen beredd att lyfta blicken bortom mandatperioder och satsa på ett underhåll som är hållbart i dubbel bemärkelse?
Medverkar från Strukton gör Otto Nilsson, chef för Innovation & Teknik.  

Arrangör: Veckans Affärer
När: 
2 juli kl 14.00
Var: 
Praktiskt information och karta finner du här.

RUNDABORDS-SAMTAL

Kompetensförsörjning till järnvägsbranschen - hur löser vi knuten

Det råder stor brist på utbildade inom flera kompetensområden, inte minst yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer.Vad krävs för att lösa knuten så att fler väljer utbildningar och jobb som kan bidra till järnvägens utveckling? Ett samtal med fokus på att komma vidare i den diskussion som inleddes förra året i Almedalen, om hur kompetensförsörjningen till järnvägsbranschen ska säkras för framtiden. Samtalet är slutet men slutsatser rapporteras i efterhand.

Medverkar från Strukton gör HR-chef Gunnar Strömberg.