Strukton Rail i Almedalen 2018

Första veckan i juli är det dags för Almedalsveckan. Strukton har ett seminarium om järnvägens roll i samhället och hur vi med ett mer digitaliserat och innovativt underhåll kan förebygga många av dagens problem.

Strukton Go¦êtet 114_webbStrukton Rail Almedalen 2018

 

Struktons seminarium

I seminariet deltar digitaliseringsminister Peter Eriksson, Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen och Struktons chef för Innovation och Teknik Otto Nilsson. Har du en åsikt eller en fråga till någon av våra deltagare? Vi vill gärna att du kommer och diskuterar med oss, planera in ditt besök redan nu!

När: 3 juli kl 9.00
Var: Restaurang Rosengården. Södra Kyrkogatan 9

Praktiskt information och karta till Restaurang Rosengården finner du här.

Seminarier och samtal där Strukton deltar:

- Digitalisering på rätt sätt – om att förändra, digitalisera och hålla verksamheten på rätt spår.

Digitalisering ger oss stora möjligheter att förändra organisationen. Men förändringar ställer också stora krav. Hur kombinerar du daglig verksamhet med kraft till förändring och tänka nytt? Hur säkerställer du att digitaliseringsprojekten levererar kvalitet och i rätt tid?

Medverkar från Strukton gör Otto Nilsson, chef för Innovation och Teknik.  

När: 4 juli kl 10.00
Var: Donners plats 2

Praktiskt information och karta finner du här.

- Rundabordssamtal om kompetensförsörjning inom järnvägssektorn.

Det råder stor bristpå utbildade inom flera kompetensområden, inte minst yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer.Vad krävs för att lösa knuten så att fler väljer utbildningar och jobb som kan bidra till järnvägens utveckling? Vi diskuterar problembilden och olika förslag som kan leda fram till en lösning.

Medverkar från Strukton gör HR-chef Gunnar Strömberg.

Rundabordssamtalet anordnas av Strukton tillsammans med Sveriges Byggindustrier och är ett slutet samtal för inbjudna deltagare.

- Rundabordssamtal: Hur rustar vi för att bli 1,3 miljoner invånare? Hur kan vi tillsammans hitta långsiktiga lösningar så att infrastrukturen blir en möjliggörare för hållbar stadsutveckling.

Medverkar från Struktons gör Helga Valdimarsdottir, regionchef Väst.

Rundabordssamtalet anordnas av Sveriges Byggindustrier och är ett slutet samtal för inbjudna deltagare.

- Rundabordssamtal om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för utveckling av järnvägsnätet.

Medverkar från Strukton gör Otto Nilsson, chef för Innovation och Teknik.  

Rundabordssamtalet arrangeras av FSJ, Sveriges Byggindustrier och Swedtrain och är ett slutet samtal för inbjudna deltagare.