Citybanan i Stockholm

Projektet Citybanan var indelat i tre etapper, E9587 (Nerspår Tomteboda), E9505 (Uppspår Tomteboda), E9534 (Citybanan). Mätningsarbeten för de ovan nämnda etapperna bestod av produktionsmätning i form av utsättning och kontroll av makadambädd, växelläggning samt spårjustering till spårets slutgiltiga läge. När allt arbete hade utförts inom BEST-delarna, mättes spår och alla objekt in för relationshandling (slutgiltig dokumentation som lämnades till beställaren för förvaltningsdata).

Citybanan-mat-webb