Brobyten Alvik-Åkeshov

Sommaren 2014 byttes fyra stålbroar mellan stationer Alvik – Åkeshov på tunnelbana 1 (Grön linje). Projektet klassades som väldigt komplext på grund av den tighta tidsplanen - två veckor för att byta ut samtliga stålbroar. Strukton Rail fick i uppdrag av beställaren (TF/SL) att ansvara för allt spårarbete i samband med brobytena. Mätningsavdelningen ingick som stödfunktion till banavdelningen för att hjälpa till med utsättning/inmätning av spår före, under och efter produktion samt vid spårriktning (justering av spår till projekterat läge). Lecor som levererade stålbroarna till projektet anlitade oss som UE för deras åtagande avseende mätningsarbeten. Vårt uppdrag åt dem var att säkerställa att de nya stålbroarna hamnade på rätt plats i förhållande till befintlig anläggning (anslutande spår). Mätningsarbetet bestod av allt från placering av nya borrhål för gjutning av nya lagerpallar som bar upp stålbroarna, till lägesplacering av stålbroarna i samband med kranlyften. Höga krav på mätare samt den den korta tidsplanen på två veckor gjorde att Strukton MÄTs mätare sattes på prov. Resultatet kunde sedan summeras som det mest lyckosamma mätprojekt Strukon MÄT någonsin har genomfört.

Brobyte Alvik - Akeshov
Brobyte-Alvik