Omformarstation Stavanger

2011 konstruerade och levererade Strukton en komplett och nyckelfärdig omformarstation åt Jernbaneverket/Bane Energi i Stavanger, Norge. Omformarstationen består av två omriktare om vardera 10 MVA för 15 kV 16,7 Hz banmatning.

Kund:
Jernbaneverket/Bane Energi
Plats:
Stavanger, Norge
Aktivitet:
Kraftförsörjning
Omformarstation Stavanger