Dubbelströmriktare Sydkorea

2015 levererar Strukton Rail 10 spänningsstyrda dubbelströmriktare (liktiktare + växelriktare) till Busan Subway Line 1 i Sydkorea. Leveransen ingår i moderniseringen av en matningsstation samt komplettering av en station på linjen. I samma förnyelseprojekt ska tunnelbanelinjen förlängas och behöver därmed kompletteras med två nya matningsstationer. Leveransen sker under januari och juni 2015. Produkten sparar 5-15 procent energi I jämförelse med vanliga diodriktare, samtidigt som antalet matningsstationer kan minskas med 20 procent.

Kund:
Busan Transportation Corporation
Plats:
Busan
Aktivitet:
Kraftförsörjning
Land:
Sydkorea
Busan subway line 1