Kraftförsörjning

Inom affärsområdet Kraft konstruerar Strukton Rail kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur. Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem. Våra mobila omformarstationer erbjuder flexibla lösningar som bland annat har öppnat för starkare persontåg och tätare trafik på järnvägen i Norge. I Malysia ingår våra matningsstationer och kopplingscentraler i elektrifieringen av järnvägssträckan mellan Ipoh och Padang Besar.

Kraft_install

Kraft för banan

Strukton Rail erbjuder totalentreprenader för alla typer av banmatningsanläggningar för både växelström och likström. Exempel på anläggningar vi levererar är omformarstationer med statiska omriktare eller roterande omformare, transformatorstationer, autotransformatorstationer, kopplingscentraler och likriktarstationer. Vi har också utvecklat delsystem och produkter för kraftförsörjningsanläggningar såsom diodlikriktare, styrda likriktare, likströmsställverk och växelströmsställverk.

En viktig del i projekteringen av ett kraftförsörjningssystem är de kraftsystemstudier och simuleringar vi gör för att säkerställa en optimal totallösning.

Support, service och komponenter

Som komplement till kompetensområdet kraftförsörjning har Strukton Rail ett anpassningsbart utbud av tjänster för support och service. Vi tillhandahåller komponenter för alla typer av kraftförsörjningsanläggningar.

Exempel på tjänster

- Statuskontroller och stationsunderhåll
- Uppgraderingar
- Komponenter och reservdelar
- Supportavtal
- Mätningar och utredningar
- Felsökning
- Analys av driftstatistik
- Prestandaanalyser
- Energioptimering
- Simuleringar och systemstudier
 

Komponenter för kraftförsörjningsanläggningar

- Skydds- och kontrollterminal för DC-system
- Reläskydd för roterande omformare
- Fjärrkontrollsystem (SCADA)
- DC Ställverk
- AC Ställverk
- Diodlikriktare
- Spänningsstyrd likriktare
- Kontrollsystem
- Automatik för synkroniserad inkoppling (LTC)