Jessica Lyly, Stockholm

Jag har arbetat på Strukton i Stockholm sedan 2008, då jag sökte mig hit efter rekommendation från en vän. Jag jobbar natt, bortsett från var sjätte vecka då jag har beredskapsjour dygnet runt. Det fungerar bra och jag trivs med mina varierande arbetsuppgifter.

Som signalmontör på Strukton arbetar jag främst med underhåll på växlar och signaler. Regelbundna besiktningar utförs av ett annat företag och eventuella anmärkningar förs in i BESSY-systemet – ett datasystem för genomförande av besiktning av Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Arbetsledaren hämtar ut anmärkningarna allteftersom de kommer in, sedan åtgärdar vi dem och klarmarkerar när jobbet är gjort. Vid planerat underhåll görs revision, det vill säga underhåll, på växlar och byte av lampor.