Värdegrund

Värdegrunden RÄLS står för Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet. RÄLS gäller stort som smått och ska genomsyra hela Struktons verksamhet.

snow041_webb
 

RÄLS inkluderar respekt för miljön och varandra, att vi har god balans mellan arbete och fritid, att vi jobbar säkert, är affärsmässiga och håller vad vi lovar i relationen till kunder och omvärld.

Genom att arbeta enligt RÄLS vill Strukton skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda, vara en pålitlig leverantör, en god beställare och bidra till punktliga och trygga järnvägstransporter för människor och gods.