Värdegrund

Värdegrunden RÄLS står för Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet. RÄLS gäller stort som smått och ska genomsyra hela Struktons verksamhet.

snow041_webb
 

RÄLS inkluderar allt ifrån respekt för miljön, varandra, att vi har god balans mellan arbete och fritid, till att vi jobbar säkert, är affärsmässiga och håller vad vi lovar i relation till kunder och omvärld.

Vi praktiserar RÄLS vid kaffemaskinen, i kontakt med arbetskompisar, när vi mejlar eller pratar i telefon med kollegor och kunder. Struktons anställda fyller värdegrunden med innehåll. Vi diskuterar även RÄLS under konferenser och arbetsplatsträffar.

Koppling till Uppförandekod...
[LÄNK Uppförandekod]