Vår vision och affärsidé

Struktons affärsidé är att med engagemang och kompetens projektera, bygga och underhålla spår- och järnvägssystem i Skandinavien. Vår verksamhet ska präglas av hög teknisk kompetens, ansvarstagande och ständig strävan mot förnyelse.

130706_Sparadisk_Matvagn_0385_webb
 

Struktons vision är att bidra till samhällsnyttan genom att möjliggöra punktliga, säkra och attraktiva järnvägstransporter för operatörer, resenärer och godsköpare.

Det ska vi göra genom att utveckla Strukton till ett marknadsledande teknologiföretag, som arbetar proaktivt för att säkra spåranläggningarnas värde för våra kunder.