Vår vision och affärsidé

Struktons vision är att bidra till samhällsnyttan genom att möjliggöra punktliga, säkra och attraktiva järnvägstransporter för operatörer, resenärer och godsköpare.

130706_Sparadisk_Matvagn_0385_webb
 

Det ska vi göra genom att utveckla Strukton till ett marknadsledande teknologiföretag, som arbetar proaktivt med syftet att säkra anläggningarnas värde för våra kunder.

Struktons affärsidé är att med engagemang och kompetens projektera, bygga och underhålla spår- och järnvägssystem i Skandinavien. Verksamheten ska präglas av hög teknisk kompetens, ansvarstagande och ständig strävan mot förnyelse.