Anders Eriksson, arbetsledare el Älvsbyn

Sedan våren 2011 arbetar jag i Älvsbyn som arbetsledare inom el. Det innebär planering, fördelning och ledning av arbetet för sju eltekniker som åtgärdar brister på Trafikverkets anläggning. En stor del av mitt arbete sker på kontoret, men jag arbetar även ute på fältet ibland – det är så jag vill ha det.

Strukton har egen besiktningspersonal som åker runt och ser över anläggningen, men fel kan även upptäckas av till exempel lokförare. Dessa rapporterar in till driftledningscentralen, som gör en bedömning – är felet akut eller inte?

Vårt arbete kan handla om allt möjligt – kontaktledningsfel, bangårdsbelysning som gått sönder, växelvärme som inte fungerar. Häromdagen hade en kungsörn flugit in i en ledning. Det är väldigt varierande, med nya ställningstaganden hela tiden.