Ombyggnad Tomteboda uppspår

Under perioden maj 2014 till november 2015 ansluter Strukton Rail pendeltågsspåren norr om Stockholms central med Citybanan, den pendeltågssträckning som samtidigt byggs i en tunnel under centrala Stockholm. I arbetet ingår upprustning av befintliga spår i norrgående riktning, samt att anlägga nya spår, installera nya ställverk och koppla samman bandelarnas signalsystem.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Stockholm Tomteboda
Land:
Sverige
Tomteboda_4