Spårbyte Nyköping-Jönåker

Strukton Rail utförde spårbyte, ballastrening och spårriktning på 1,8 mil järnväg mellan Nyköping och Jönåker i Södermanlands län. Arbetet genomfördes mellan17 juni och 28 juli 2013.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Nyköping - Jönåker
Aktivitet:
BEST-projekt
Land:
Sverige
Sparbyte11