Söderåsbanan

Struktons arbeten på Söderåsbanan under 2015 var steg 2 av 3 i en ombyggnad för att rusta Söderåsbanan för ökande tågtrafik. Under etapp 2 rustades järnvägen bland annat för en större mängd godståg genom Hallandsåsen. Ett nytt ställverk installerades, vilket gör det möjligt att fjärrstyra Söderåsbanans tågtrafik från trafikcentralen i Malmö. Nya bommar byggdes vid vägöverfarter och ett antal oskyddade järnvägsövergånger ersättes med gång-, cykel- och biltunnlar.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Åstorp - Teckomatorp
Land:
Sverige
Billesholms_station

Söderåsbanan Etapp 2

Under sommaren 2015 byggde Strukton om bangården i Billesholm, som var en förberedelse inför etapp 3 av projektet då både Billesholm, Kågeröd och Svalöv får nya stationer och Söderåsbanan färdigställs för att ta emot persontrafik. Under etapp 2 fick också Källs Nöbbelöv en ny järnvägsbro i betong och mellan Åstorp och Teckomatorp grävdes en opto- och linjekabel ned utmed järnvägsspåren.