Söderåsbanan

Struktons arbeten på Söderåsbanan under 2015 är steg 2 av 3 i en ombyggnad som ska rusta Söderåsbanan för en ökande tågtrafik. Under etapp 2 ska bland annat järnvägen rustas för en större mängd godståg genom Hallandsåsen. Ett nytt ställverk installeras, vilket gör det möjligt att fjärrstyra Söderåsbanans tågtrafik från trafikcentralen i Malmö. Nya bommar byggs vid vägöverfarter och ett antal oskyddade järnvägsövergånger ersätts med gång-, cykel- och biltunnlar.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Åstorp - Teckomatorp
Land:
Sverige
Billesholms_station

Söderåsbanan Etapp 2

Under sommaren 2015 bygger Strukton om bangården i Billesholm om, vilket är en förberedelse inför etapp 3 av projektet då både Billesholm, Kågeröd och Svalöv får nya stationer och Söderåsbanan färdigställs för att ta emot persontrafik. Under etapp 2 får också Källs Nöbbelöv en ny järnvägsbro i betong och mellan Åstorp och Teckomatorp ska opto- och linjekabel grävas ned utmed järnvägsspåren.