Ny underhållsdepå för Öresundstågen i Kärråkra, Hässleholm

Mellan 17 september 2018 till 30 september 2019 pågick projekt Kärråkra utanför Hässleholm. Arbetet utfördes i två etapper och omfattande bland annat spår och växlar, kontaktledningsansläggning, ballast för järnväg, växelvärmeanläggning och belysning över spårområdet. I projektet samsades fler olika leverantörer.

Kund:
Region Skåne
Plats:
Kärråkra, Hässleholm
Land:
Sverige
Karrakra
Kärråkra lyft
Strukton flagga
Kärråkra arbetsområde

Ny underhållsdepå för Öresundstågen i Kärråkra, Hässleholm

Material som ingår i Strukton Rails installationer i Kärråkra:

27 000 m3 makadam 
8 400 m spår
41 st växlar med växelvärme och omläggningsanordning
148 st strävor
1 465 m kontaktledningsbrygga
33 st kontaktledningssektioner
3 500 m högspänningskabel
22 500 m lågspänningskabel
128 st belysningsarmaturer