Ny underhållsdepå för Öresundstågen i Kärråkra, Hässleholm

Från 17 september 2018 till 30 september 2019 pågår projekt Kärråkra utanför Hässleholm. Arbetet kommer att utföras i två etapper och omfattar bland annat spår och växlar, kontaktledningsansläggning, ballast för järnväg, växelvärmeanläggning och belysning över spårområdet. I projektet samsas fler olika leverantörer.

Kund:
Region Skåne
Plats:
Kärråkra, Hässleholm
Land:
Sverige
Karrakra
Kärråkra lyft
Strukton flagga
Kärråkra arbetsområde

Ny underhållsdepå för Öresundstågen i Kärråkra, Hässleholm

Material som ingår i Strukton Rails installationer i Kärråkra: 27 000 m3 makadam 8 400 m spår41 st växlar med växelvärme och omläggningsanordning 148 st strävor 1 465 m kontaktledningsbrygga 33 st kontaktledningssektioner 3 500 m högspänningskabel 22 500 m lågspänningskabel 128 st belysningsarmaturer