Spårbyte Storvik - Morshyttan

Hela arbetet inkluderade spårbyte, ballastrening, kontaktledningsarbeten och byte av sju växlar. Utmed den fyra mil långa sträckan sänktes även ny optokabel på bägge sidor av spåret.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Bergslagen
Aktivitet:
BEST-projekt
Land:
Sverige
Hyttan1
Hyttan8
Hyttan12