Citybanan

När den sex kilometer långa Citybanan är klar flyttar all pendeltågstrafik ner under jord, och frigör därmed utrymme för fjärrtrafiken på det befintliga järnvägsspåret, den så kallade Getingmidjan mellan Södra station och Stockholm Central. På Citybanan ansvarar Strukton för bygget av banteknik, kontaktledning, signalsystem, teleteknik, samt installation av brandlarm inklusive värme- och rökdetektorer, blixtljuslampor och akustiska larmdon.

Kund:
Trafikverket
Plats:
Stockholm
Land:
Sverige
DSC_1570
DSC_1580
City 64

Citybanan

Citybanan består av dubbelspår hela vägen utom i anslutning till den nya stationen Stockholm City. Där breddas banan till fyrdubbla spar, i anpassning till den ökande pendeltågstrafiken. 2014 inledde Strukton Rail sitt arbete och 2016 var anläggningen och de tillhörande tågstationerna Odenplan och Stockholm City klara. Därefter följde några månaders tester av tekniken på perronger och spår innan Citybanan öppnade för trafik 10 juli 2017.

Material som ingår i Strukton Rails installationer på Citybanan:
16 växlar + 1 växelkryss
56 000 kvm vibrationsdämpande ballastmatta
27 000 kubikmeter ballast
12 000 meter spår
144 isoler
565 000 meter kabel
6 000 meter kabelstegar
260 olika typer av montagemoduler
800 längdmätningsskyltar
56 huvudljussignaler
18 växlingsdvärgsignaler
270 baliser
som ansluter till 40 växeldriv