Förnyelseprojekt

Förutom fasta kontrakt med lång löptid utför Strukton Rail projekt som innefattar nybyggnationer, underhållsarbeten, upprustningar och standardhöjningar inom alla järnvägstekniker.

Ballast

 

Vi utför bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem. Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vår projektverksamhet arbetar både i Sverige och i övriga Skandinavien. Läs mer om våra olika projekt här.

Spårbyte med P95

n2QBapzm7v4