Att vara leverantör till Strukton

För att bli leverantör till Strukton Rail behöver ert företag genomgå en leverantörsbedömning, där vi säkerställer er förmåga att uppfylla kraven inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. När bedömningen blivit godkänd är ni kvalificerade leverantörer till Strukton. Mer information om vad som krävs hittar ni under respektive område i leverantörsportalen.

City 64
 

Vi gör alltid våra bedömningar utifrån Strukton Rails leverantörsbehov och har svårt att bemöta allmänna intresseanmälningar.

För mer information om leverantörsbedömningar, kontakta Strukton Rails inköpsavdelning på inkop@strukton.se.