För leverantörer

Strukton Rail ska vara en järnvägsentreprenör som levererar kvalitet och hållbarhet. Vi sätter säkerheten främst, samtidigt ska vårt arbete bidra till punktliga och hållbara spårtransporter för människor och gods i Sverige och övriga Skandinavien. För att lyckas behöver vi ha våra leverantörer med oss, därför ställer vi samma höga krav om etik, kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn på våra leverantörer, som vi gör på oss själva. För dig som är eller vill bli leverantör till Strukton Rail har vi här samlat information om leverantörskrav, fakturering och Strukton Rails arbete med inköp.

 • Att vara leverantör till Strukton

  På Strukton Rail ställer vi höga krav på oss själva när det gäller säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra leverantörers prestation är en viktig del av Strukton Rails åtagande mot kund, därför ställer vi samma höga krav på våra leverantörer som på oss själva.

  Läs mer

 • Våra värderingar - RÄLS

  RÄLS är Strukton Rails värdegrund. Den beskriver vad vi står för, hur vi vill bemöta medarbetare, kunder och omvärld.

  Läs mer

 • Säkerhet

  Säkerheten är det viktigaste vi har. Alla som jobbar ska komma hem tryggt och säkert efter sitt arbetspass. Strukton strävar efter att vara en föregångare i säkerhetsfrågor, vi jobbar säkert eller inte alls.

  Läs mer

 • Kvalitet

  Strukton Rail levererar kvalitet och det vill vi göra tillsammans med våra leverantörer. Kvalitet på Strukton innebär uppfyllelse av avtal, ordning och reda, dokumentation, riskbaserat tänkande och ett ständigt förbättringsarbete.

  Läs mer

 • Miljö

  Vi ställer höga miljökrav på oss själva som entreprenör. Därför har vi valt att tredjepartscertifiera oss enligt ISO 14001. Förutom de interna miljökraven har vi högt ställda villkor från våra kunder och samhället att ta hänsyn till i vår verksamhet.

  Läs mer

 • Fakturering

  För att ni som leverantör ska kunna fakturera kräver Strukton bland annat att företaget innehar F-skattsedel. Vi har ett betalningsvillkor på 30 dagar för leverantörsfakturor, om inget annat anges.

  Läs mer