Västra Götaland - Göteborg

På ca 42 mil järnväg i Göteborg med omnejd underhåller Strukton Rail Västra stambanan åt Trafikverket. Vi ansvarar för bantekniken samt att el- och signalsystemet fungerar. I vårt ansvar ingår snöröjning, hantering av is i växlar och andra tjänster som gör banan farbar under vintern. Vid störningar och fel på banan ser Strukton Rail till att felavhjälpa. Kontraktet inkluderar också underhåll av bromsanläggningar i Sävenäs och tryckluftsanläggningar i Skandiahamnen i Göteborg.

vgg1
vgg3
vgg8
 

Kontraktet för Västra stambanan 2012-06-01 till 2017-08-31 blev förlängt och det nya uppdraget från Trafikverket gäller till och med 2022-08-31.