Västra Götaland - Göteborg

På ca 42 mil järnväg i Göteborg med omnejd underhåller Strukton Rail Västra stambanan åt Trafikverket. Vi ansvarar för bantekniken samt att el- och signalsystemet fungerar. I vårt ansvar ingår snöröjning, hantering av is i växlar och andra tjänster som gör banan farbar under vintern. Vid störningar och fel på banan ser Strukton Rail till att felavhjälpa. Kontraktet inkluderar också underhåll av bromsanläggningar i Sävenäs och tryckluftsanläggningar i Skandiahamnen i Göteborg.

vgg1
vgg3
vgg8
 

Nuvarande kontrakt gäller från 2012-06-01 till 2017-08-31. Sommaren 2016 blev det klart att Strukton får ett nytt uppdrag att underhålla Västra stambanan kring Göteborg när kontraktet har löpt ut. Från och med 2017-09-01 gäller det nya uppdraget från Trafikverket, med slutdatum 2022-08-31.