Stockholms tunnelbana

I Stockholm driftar och underhåller Strukton Rail hela tunnelbanesystemet åt SL. I vårt ansvar ingår utöver underhållet även planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till tunnelbanesystemet. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, lotsar, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av trafiksäkerhetsfunktioner på spåret, TRI.

T-bana_9[1]
T-bana 8
 

Från och med januari 2013 har Strukton ett större övergripande ansvar för tunnelbanans infrastruktur. Operativ planering och utförande på kort och längre sikt ligger nu hos oss, medan ansvaret för strategiska beslut ligger kvar hos SL.

De teknikområden som ingår i Strukton Rails uppdrag är:

  • Banunderbyggnad
  • Banöverbyggnad
  • Elkraft 400V
  • Elkraft tågdrift
  • Signal

Drift- och underhållskontraktet för Tunnelbanan gäller från och med 2013-01-07