Svealandsbanan

Svealandsbanan löper med tillhörande förgreningar mellan Södertälje och Eskilstuna. Här har Strukton Rail en funktionsentreprenad, vilket innebär att vi underhåller hela infrastrukturen med bana, el- och signalsystem. Vi ser till att bansträckorna håller gott skick och samma goda standard som när vi övertog ansvaret för dem.

taghost
taghost
 

Avtalet med vår kund Trafikverket löper 2011-10-01 - 2016-09-30
med möjlighet till en förlängning på två år.

Sträcka: Södertälje Syd – Eskilstuna, Eskilstuna – Flens Övre, Eskilstuna – Rekarne – Valskog, Rekarne – Kolbäck

Etableringsort: Eskilstuna