Svealandsbanan

Svealandsbanan löper med tillhörande förgreningar mellan Södertälje och Eskilstuna. Här har Strukton Rail en funktionsentreprenad, vilket innebär att vi ansvarar för att banan, el- och signalsystemet håller rätt standard.

taghost
 

Svealandsbanan består av 138 växlar och 196 kilometer järnväg. I Struktons ansvar ingår att underhålla och säkerhetsbesikta bana, el och signaler. Under vintern röjer vi spår, växlar och järnvägsstationer från snö och is.

Det nuvarande uppdraget gäller till 30 september 2023.

Sträcka: Södertälje Syd – Eskilstuna, Eskilstuna – Flens Övre, Eskilstuna – Rekarne – Valskog, Rekarne – Kolbäck

Etableringsort: Eskilstuna