Stockholm Mitt

I Stockholm Mitt ansvarar Strukton Rail för drift och underhåll exklusive felavhjälpning, inom teknikerna bana, el och signal. Stockholms central med omnejd är den viktigaste järnvägslänken mellan Sveriges norra och södra delar. Här passerar drygt 550 tåg per dygn, cirka 24 tåg i timmen.

Utsikt 104h
Getingmidjan 104h
Arbete 104h
 

Historik: Södra infarten mot Stockholms central var ny 1860. Sträckan hade byggts för att binda samman Västra stambanan och Norra stambanan, som dittills haft sina respektive slutstationer vid Stockholms södra på Södermalm och Stockholms norra på Norrmalm. Tack vare Getingmidjan, eller sammanbindningsbanan som den egentligen heter, blev Stockholms central den nya naturliga knutpunkten för järnvägstrafik mellan södra och norra Sverige.

I slutet av 1800-talet passerade tio tåg Getingmidjan varje dygn. Innan Citybanan står klar 2017 är den södra och norra infarten till centralen Stockholms enda järnvägslänk mellan landets södra och norra delar.

Kontraktet för Stockholm Mitt gäller ​2016-05-01 till 2021-04-30.