Stambanan genom övre Norrland

Där vintern är som längst och nattmörkret som tätast vintertid, underhåller Strukton Rail Stambanan åt Trafikverket. Här är mängderna snö en utmaning stora delar av året, medan de ljusa dygnen under sommaren underlättar livet för både mygg, renar och järnvägstekniker. Strukton ansvarar för banteknik, el och signalsystem på helaStambanan genom övre Norrland. Funktionsentreprenaden löper 2011-05-02 - 2016-05-02, med möjlighet till förlängning på upp till två år.

Alvsbyn
Alvsbyn sign
Snorok
 

I Strukton Rails ansvar ingår drift och underhåll på järnvägssträckorna Hällnäs - Storuman, Vännäs - Bastuträsk – Bodens Södra, Älvsbyn – Piteå och Bastuträsk - Rönnskär

Etableringar har vi på orterna Vännäs, Älvsbyn , Piteå , Jörn och Skelleftehamn