Södra Stambanan 2

På Södra Stambanan mellan Arlöv och Hässleholm ansvarar Strukton Rail för underhållet av kontaktledningar, signalsystem och spår. Den här järnvägen är en av Sveriges mest trafikerade och för att möta behovet av underhåll och felavhjälpning har Strukton en patrullverksamhet med beredskap dygnet runt. Struktons etablering ligger i Hässleholm

Thermitslip_SSB2