Södra Stambanan 2 - Olofströmsbanan

På sträckan Nässjö-Alvesta-Hässleholm-(Arlöv) samt Olofströmsbanan Älmhult-Olofström ansvarar Strukton Rail för underhållet av kontaktledningar, signalsystem och spår.

Thermitslip_SSB2
 

Södra Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar och för att möta behovet av underhåll och felavhjälpning har Strukton en patrullverksamhet med beredskap dygnet runt.

Struktons etablering ligger i Malmö