Södra stambanan 1

Mellan Järna och Nässjö sköter Strukton om Södra Stambanan i en så kallad totalentreprenad som inkluderar tekniken för spår, kontaktledning och signalsystem. Strukton ansvarar även för akutinsatser och reparationer om det uppstår fel i bansystemet. I Strukton Rails skötsel ingår vintertjänster, lövhalkebekämpning, fastighetsdrift och besiktningar.

Snoroj_nokpng
Sno Nkpng
 

Med anslutande tvärförbindelser omfattar det här kontraktet ca 68 mil järnväg.

Nuvarande uppdrag för Trafikverket gäller under perioden 2014-05-01 till 2021-04-30.