Roslagsbanan

I Stockholm driftar och underhåller Strukton Rail Roslagsbanan åt SL, Storstockholms Lokaltrafik. I vårt ansvar ingår utöver underhållet även planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till Roslagsbanan. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, lotsar, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av trafiksäkerhetsfunktioner på spåret, TRI.

Roslag 18
Roslag 19mont
 

I januari 2013 fick Strukton utökat ansvar för Roslagsbanans infrastruktur. Nu sköts den operativa planering och utförandet på kort och längre sikt av oss.

I Strukton Rails uppdrag ingår teknikområdena:

  • Banunderbyggnad
  • Banöverbyggnad
  • Elkraft 400V
  • Elkraft tågdrift
  • Signal

Drift- och underhållskontraktet för Roslagsbanan gäller från och med 2013-01-07