Malmö och sydöstra Skåne

MSÖS - basunderhåll av järnvägsanläggningar i Malmö och sydöstra Skåne är en totalentreprenad som startade 2015-09-01. Kontraktet löper i fem år med två separata optionsår, om optionerna löser ut har Strukton underhållskontraktet tills 2022-08-31. Anläggningsmassan består bland annat av nästan 36 mil spår, 513 växlar och 32 mil kontaktledning som sträcker sig från Simrishamn via Ystad till Malmö, Citytunneln, och Malmö till Trelleborg. Strukton har två etableringar, en i Ystad och en i Malmö.

Region Syd Malmö - Pernilla_3_liggande
Region Syd Malmö - Pernilla_2_liggande
Malmö DoU karta