Mälarbanan

På Mälarbanan mellan orterna Bålsta och Västerås samt Jädersbruk och Frövi, ansvarar Strukton Rail för drift och underhåll av järnvägssystemet i en så kallad totalentreprenad med Trafikverket. I ansvaret ingår underhåll och åtgärder vid eventuella fel som uppstår inom teknikområdena bana, kontaktledning och signal. Strukton ansvarar för att anläggningen fungerar enligt den standard som Trafikverket har beslutat. Mälarbanan består huvudsakligen av dubbelspår.

Malarbanan
 

Kontraktet gäller 2013-07-01 till 2018-06-30 med möjlighet till förlängning genom option på 1 + 1 år.