Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång järnväg i tunnlar under centrala Stockholm. 2017 öppnade Citybanan för pendeltågstrafik mellan Stockholm Södra och Odenplan, via station Stockholm City. Från och med 1 september 2016 ansvarar Strukton för Citybanans underhåll på uppdrag av Trafikverket.

City 64
 

På Citybanan finns de nybyggda pendeltågsstationerna Stockholm City och Odenplan, som ligger i direktanslutning till tunnelbanestationerna Stockholm Central och Odenplan. Stockholmarna har fått en ny resväg som avlastar och förenklar resan till och från jobbet. Mellan Stockholm Södra och Stockholm City går spåren genom en sänktunnel under vattnet i Söderström. I fem år med start 1 september 2016 ansvarar Strukton för underhållet av ban-, el-, och signaltekniken på de 11 379 spårmeterna mellan Stockholm Södra och Tomteboda. Ifall det uppstår tekniska problem på banan ansvarar Strukton också för att åtgärda felen.

Avtalets löptid:
2016 09 01 - 2022 04 30, med möjlighet till förlängning genom option på två år.