Underhållskontrakt

 • Citybanan

  Citybanan är en sex kilometer lång järnväg som går i tunnlar under centrala Stockholm. 2017 öppnar Citybanan för pendeltågstrafik.

  Läs mer

 • Mälarbanan

  På Mälarbanan mellan orterna Bålsta och Västerås samt Jädersbruk och Frövi ansvarar Strukton Rail för drift och underhåll av järnvägssystemet genom en totalentreprenad.

  Läs mer

 • Roslagsbanan

  I Stockholm driftar och underhåller Strukton Roslagsbanan på uppdrag av SL. I vårt ansvar ingår även planering för reinvesteringar, dvs. förnyelse, av Roslagsbanans infrastruktur.

  Läs mer

 • Stockholm Mitt

  I banområdet Stockholm Mitt ingår Stockholm central med omnejd. Den södra infarten till Centralen, också kallad Getingmidjan, är den mest trafikerade bandelen i Sverige. Här passerar drygt 550 tåg per dygn, cirka 24 tåg i timmen.

  Läs mer

 • Stockholms tunnelbana

  I Stockholm driftar och underhåller Strukton hela tunnelbanesystemet på SL:s uppdrag. I vårt ansvar ingår även planering för reinvesteringar, dvs. förnyelse, av infrastrukturen.

  Läs mer

 • Svealandsbanan

  Svealandsbanan löper till stor del genom Södermanland, utmed södersidan av Mälaren. Här har Strukton Rail Trafikverkets uppdrag att drifta och underhålla spår, el och signalteknik.

  Läs mer

 • Södra stambanan 1

  Mellan Järna och Nässjö sköter Strukton om Södra Stambanan i en så kallad totalentreprenad som inkluderar tekniken för spår, kontaktledning och signalsystem.

  Läs mer

 • Södra Stambanan 2 - Olofströmsbanan

  2018-10-01 till 2023-09-30 ansvarar Strukton för felavhjälpningen och det förebyggande järnvägsunderhållet mellan Nässjö och Arlöv, samt på Olofströmsbanan mellan Älmhult och Olofström.

  Läs mer

 • Västra Götaland - Göteborg

  I Göteborg med omnejd underhåller Strukton Rail Västra stambanan åt Trafikverket.

  Läs mer

 • Malmö och sydöstra Skåne

  2015-09-01 till 2020-08-31 har Strukton kontrakt på basunderhåll av järnvägsanläggningar i Malmö och sydöstra Skåne.

  Läs mer