Strukton Rail och SLL

Efter årsskiftet 2012/2013 ingick Strukton Rail och Storstockholms Lokaltrafik nya avtal för drift och underhåll av infrastrukturen i Tunnelbanan och på Roslagsbanan. Det innebär att Strukton nu har ett utökat ansvar för planering, utveckling och reinvesteringar på banorna. SL, nu en integrerad trafikavdelning inom Stockholms läns landsting, renodlar samtidigt sin beställarroll.

SL_tagStockholms tunnelbana

Från och med 2013 ansvarar Strukton förutom drift och underhåll av spåren även för den operativa planeringen. Här ingår den övergripande bemanningen samt planering av spårarbeten och alla typer av transporter utöver SLL:s persontransporter.