Drift & Underhåll

Strukton Rail ansvarar för drift och underhåll av infrastrukturen i flera av Sveriges spåranläggningar. Vi utför alla typer av arbeten inom BEST-teknikerna Bana, El, Signal och Tele.

Stanga14

Strukton är en huvudaktör på Trafikverkets spår. På uppdrag av SL ansvarar vi också för drift, underhåll, utveckling och planering av reinvesteringar i hela Stockholms tunnelbanesystem och på Roslagsbanan. Dessa åtaganden sköter vi i kontrakt som löper mellan fem och nio år. I Strukton Rails drift och underhåll ingår tjänster som vegetationsröjning, halkbekämpning, mätning, komponentbyten, snöröjning och övriga vintertjänster. Våra underhållstjänster finns tillgängliga att köpa för alla Sveriges spårägare.