Hållbarhet

Strukton jobbar efter en flerårig plan i hållbarhetsarbetet. Den är indelad i sju steg och ska utveckla vårt arbetssätt mot att bli mer hållbart, bland annat med målet att på kort sikt minska belastningen på miljön vid transporter till och från våra spårarbeten.

rals-sthlm-edit
 

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete. Områdena är:

SOCIALT

  • Säkerhet
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Anställningsvillkor
  • Jämställdhet och mångfald

EKONOMISKT

  • Leverantörsrelationer
  • Antikorruption
  • Ekonomiskt resultat
  •  

MILJÖ

  • Utsläpp från transporter

 

hållbarhetsarbete

 

Bilden visar systematiken för Strukton Rails hållbarhetsarbete. Förbättringar, mätningar och uppföljning följer ett cykliskt skeende varje år, där utvecklingen av processer och rutiner är ett arbete som är ständigt löpande.

*Strukton Rails största och mest säkerhetskritiska leverantörer som levererar tjänster i spårmiljö klassas som A-leverantörer.

Från och med 2017 redovisar vi Struktons hållbarhetsarbete i en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa 2018 års redovisning i sin helhet.