Hållbarhet

Strukton jobbar efter en flerårig plan i hållbarhetsarbetet. Den är indelad i fem steg och ska utveckla vårt arbetssätt mot att bli mer hållbart, bland annat med målet att på kort sikt minska belastningen på miljön vid våra spårarbeten.

Miljo_ny
 

I uppstarten har vi bjudit in våra nyckelintressenter till en väsentlighetsanalys. Tillsammans med oss väljer de ut vilka  områden som är viktigast för Strukton att fokusera på. Områdena ska vara prioriterade för både Strukton och våra intressenter.

I nästa steg väljer vi vilka mål, mått och aktiviteter Strukton ska jobba med på lång sikt. Med hjälp av måtten bygger vi upp processer för att anpassa det dagliga arbetet så att det bli mer hållbart.

Från och med 2017 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete i en integrerad års- och hållbarhetsredovisning.