Säker arbetsmiljö

Strukton Rails verksamhet ska kännetecknas av säkerhetsmedvetenhet, med säkerheten som en naturlig del av arbetet. Alla våra anställda har skyldighet att förebygga ohälsa och olyckor och ska alltid välja säkerhet före prestation om situationen kräver det.

islandstorget-crew
 

Vid planering av arbeten i spårmiljö ska vi alltid göra säkerhetsanalyser och riskbedömningar. Struktons verksamhet mäts med jämna mellanrum i säkerhetsrevisioner och vårt mål är att hela tiden förbättra våra anställdas arbetsmiljö. Fortbildning/utbildningar inom säkerhet är en viktig del av vårt arbete.